اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩۵ چگونه خواهد بود؟!


در این بسته خبری اوقات شرعی ماه مبارک رمضان برای تمامی مراکز استان‌های کشور رااوقات شرعی ماه مبارک رمضان سال ١٣٩۵ هجری شمسی - ١۴٣۷ هجری قمری را با استناد به سایت مركز تقویم مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران برای تمامی مراکز استان‌ها جمع آوری کرده‌ایم.

برای محاسبه دقیق اوقات شرعی برای شهرستان‌ها و دهستان‌ها می‌توانید اینجا کلیک و با ورود به پایگاه اطلاع رسانی مركز تقویم مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران به صورت دقیق اوقات شرعی را دریافت کنید.اوقات شرعی ماه مبارک رمضان به افق اهواز
| برای دانلود عکس اینجا کلیک کنید |اوقات شرعی ماه مبارک رمضان به افق اراک
| برای دانلود عکس اینجا کلیک کنید |اوقات شرعی ماه مبارک رمضان به افق اردبیل
| برای دانلود عکس اینجا کلیک کنید |اوقات شرعی ماه مبارک رمضان به افق ارومیه
| برای دانلود عکس اینجا کلیک کنید |اوقات شرعی ماه مبارک رمضان به افق اصفهان
| برای دانلود عکس اینجا کلیک کنید |اوقات شرعی ماه مبارک رمضان به افق ایلام
| برای دانلود عکس اینجا کلیک کنید |اوقات شرعی ماه مبارک رمضان به افق بجنورد
| برای دانلود عکس اینجا کلیک کنید |اوقات شرعی ماه مبارک رمضان به افق بندرعباس
| برای دانلود عکس اینجا کلیک کنید |اوقات شرعی ماه مبارک رمضان به افق بوشهر
| برای دانلود عکس اینجا کلیک کنید |اوقات شرعی ماه مبارک رمضان به افق بیرجند
| برای دانلود عکس اینجا کلیک کنید |اوقات شرعی ماه مبارک رمضان به افق تبریز
| برای دانلود عکس اینجا کلیک کنید |اوقات شرعی ماه مبارک رمضان به افق تهران
| برای دانلود عکس اینجا کلیک کنید |اوقات شرعی ماه مبارک رمضان به افق خرم آباد
| برای دانلود عکس اینجا کلیک کنید |اوقات شرعی ماه مبارک رمضان به افق ساری
| برای دانلود عکس اینجا کلیک کنید |اوقات شرعی ماه مبارک رمضان به افق سمنان
| برای دانلود عکس اینجا کلیک کنید |اوقات شرعی ماه مبارک رمضان به افق شیراز
| برای دانلود عکس اینجا کلیک کنید |اوقات شرعی ماه مبارک رمضان به افق سنندج
| برای دانلود عکس اینجا کلیک کنید |اوقات شرعی ماه مبارک رمضان به افق رشت
| برای دانلود عکس اینجا کلیک کنید |اوقات شرعی ماه مبارک رمضان به افق زاهدان
| برای دانلود عکس اینجا کلیک کنید |اوقات شرعی ماه مبارک رمضان به افق زنجان
| برای دانلود عکس اینجا کلیک کنید |اوقات شرعی ماه مبارک رمضان به افق قزوین
| برای دانلود عکس اینجا کلیک کنید |اوقات شرعی ماه مبارک رمضان به افق قم
| برای دانلود عکس اینجا کلیک کنید |اوقات شرعی ماه مبارک رمضان به افق کرج
| برای دانلود عکس اینجا کلیک کنید |
اوقات شرعی ماه مبارک رمضان به افق کرمان
| برای دانلود عکس اینجا کلیک کنید |اوقات شرعی ماه مبارک رمضان به افق کرمانشاه
| برای دانلود عکس اینجا کلیک کنید |اوقات شرعی ماه مبارک رمضان به افق گرگان
| برای دانلود عکس اینجا کلیک کنید |اوقات شرعی ماه مبارک رمضان به افق مشهد
| برای دانلود عکس اینجا کلیک کنید |اوقات شرعی ماه مبارک رمضان به افق همدان
| برای دانلود عکس اینجا کلیک کنید |اوقات شرعی ماه مبارک رمضان به افق یزد